Inspectie van uw zonnestroom installatie

Zekerheid over veiligheid

Onze jaarlijkse inspecties en uitvloeiende herstelacties bieden zekerheid voor u en uw partners

Verkleint risico’s door vroege signalering. Vervult verzekeringseisen door onderbouwde rapportage. Verlengt de levensduur – en verhoogt de opbrengst – van uw systeem door verhelpen van problemen.

Wat zit er in een inspectie?

Jaarlijkse visuele inspectie

Standaard wordt jaarlijks een visuele inspectie uitgevoerd. Het systeem wordt afgeschakeld en de omvormers en de zonnepanelen worden visueel geïnspecteerd op gebreken. Tijdens een dergelijk inspectie worden kapotte zonnepanelen geïdentificeerd, wordt melding gemaakt van zichtbare problemen met de omvormers en worden zaken zoals aarding, bekabeling en ontbrekende klemmen gerapporteerd.

Specifieke uitbreiding op aanvraag

Het is op verzoek mogelijk om de jaarlijkse inspectie uit te breiden met drone controles, steekproeven en 100% metingen. Wij raden aan om eens in de vijf jaar het systeem uitgebreider te inspecteren met steekproeven. U kunt uw verzoek hiervoor kenbaar maken tijdens de jaarlijkse uitnodiging die u ontvangt in het voorjaar.  

SCIOS Scope 12-keuring

De Scope-12 keuring is een verplichte periodieke (momenteel vijfjaarlijkse) keuring voor alle zonnestroomsystemen van 50 of meer panelen op een gebouw die ook door veel verzekeraars verplicht wordt gesteld om de brandveiligheid van het systeem te garanderen. 

Voor het aanvragen, doorlopen en succesvol behalen van het Scope-12 certificaat moeten een aantal stappen worden doorlopen:

1. Dossierverzameling inclusief o.a.
constructieberekeningen,
legplannen en stringplannen,
datasheets van de materialen

2. Keuring door gecertificeerd Scope-12 keurder

3. Aanvulling en herstel missende zaken

4. Herkeuring om het uiteindelijke certificaat te verkrijgen. 

ForSur Solar faciliteert uw Scope-12 keuring in samenwerking met gecertificeerde partners. Wij controleren en overleggen over de dossieropbouw, zetten de aanvraag uit bij een van onze partners, overleggen over aanvullingen en herstel, en kunnen indien nodig zelf klein herstel uitvoeren, en ronden namens u de herkeuring succesvol af. 

U wordt ontzorgd en uw installatie is gekeurd!